Cynkowanie

 

 Cynkowanie – ogół operacji mający na celu pokrycie powierzchni przedmiotów stalowych cienką powłoką cynku w celu ochrony 

 przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody. 

 Cynkowanie jest stosowane powszechnie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle samochodowym, budowlanym, lotniczym.

 Powłoka cynkowa wykazuje w warunkach miejskiego środowiska korozyjnego od kilku do kilkunastu razy większą odporność korozyjną

 od stali nie cynkowanej.

 Dzieje się tak dlatego, że potencjał standardowy cynku jest znacznie bardziej elektroujemny niż potencjał żelaza.

 W pierwszej kolejności będzie korodował cynk, a produkty jego korozji będą spowalniać dalszą korozję. 

 W przypadku przerwania szczelności powłoki cynkowej, będzie ona w dalszym ciągu chronić materiał bazowy przed korozją. 

 Zjawisko to nosi nazwę protektorowania.

 Rodzaje cynkowania:

 cynkowanie proszkowe – utrzymanie przedmiotu przez kilka godzin w temperaturze 350-400 stopni Celsjusza w sproszkowanym cynku

 zawierającym około 6% tlenku cynku.

 cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) – zanurzenie przedmiotu w ciekłej kąpieli cynkowej

 cynkowanie galwaniczne

 cynkowanie natryskowe